บทความ

PVC วอเตอร์สต๊อป A8aT 8 นิ้ว 3 ปุ่ม หนา 5 มม. (มอก.)

วอเตอร์สต๊อป PVC แบบ 2 ปุ่ม VS แบบ 3 ปุ่ม ต่างกันอย่างไร

วอเตอร์สต๊อป 2 ปุ่ม VS 3 ปุ่ม ต่างกันอย่างไร     ในการก่อสร้างแต่ละครั้ง ผู้รับเหมาจะต้องมีการสั่งซื้อสินค้า PVC วอเตอร์สต๊อป แต่ปัญหาที่พบหลายครั้งที่เกิดขึ้นก็ทำให้หน้างานมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากความไม่เข้าใจของฝ่ายจัดซื้อ หรือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง วันนี้เรามาทำความเข้าใจถึงการสั่งซื้อและการเลือกใช้ PVC วอเตอร์สต๊อป และการติดตั้งให้ถูกต้องกันดีกว่า…
อ่านต่อ