ยางบวมน้ำ (Waterswelling/Swellstop)

คุณสมบัติของยางบวมน้ำ
- ยางบวมน้ำมีความยืดหยุ่น สามารถติดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ติดตั้งได้แม้บนพื้นผิวขรุขระ ยึดติดบนผิวคอนกรีตได้ดีเยี่ยม
- ใช้การแบบต่อชน ในการติดตั้ง เพื่อทำให้ติดกันสนิด ลดโอกาสในการรั่วซึมของน้ำ
- ติดตั้งง่ายเพียงติดลงบนหน้าพื้นผิว หรือ ยึดติดด้วยตะปู
- ยางบวมน้ำยังคงประสิทธิภาพแม้ในขณะเปียก
- ไร้สารอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- อุณหภูมิในการใช้งานอยู่ที่ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 80 องศาเซลเซียส
- ยางบวมน้ำมีลักษณะสีดำผิวเรียบ
- อัตราการขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ ในอัตรา 300%
 
การใช้งาน
ตัวยางบวมน้ำมีส่วนผสมของแป้งเบนโทไนท์ จะขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำ โดยจะปิดกั้นการไหลผ่านของน้ำ 
ไม่ปล่อยให้น้ำไหลผ่านไปได้ โดยการใช้ในการติดตั้งควรเว้นระยะห่างจากขอบคอนกรีต ประมาณ 5 ซม.