PVC วอเตอร์สต๊อป แบบ A (มีรูตรงกลาง) 

เหมาะใช้ติดตั้งในบริเวณที่มีการสั้นสะเทือนสูงในรอยต่อของคอนกรีต เป็นที่นิยมในการใช้งาน เช่น สระว่ายน้ำ บ่อปลาขนาดใหญ่ หรือบ่อน้ำ มีแกนปุ่มกลาง ที่สามารถช่วยกระจายน้ำหนักของแรงสั่นสะเทือน

Showing 1–16 of 22 results

Showing 1–16 of 22 results