คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

฿0.00

♦ ใช้ติดตั้งในกรณีที่ไม่สามารถวางแผ่น PVC Waterstop ลงบนเหล็กได้
♦ ใช้ติดเข้ากับปลายวอเตอร์สต๊อปเพื่อการแขวนหรือยึดติดกับเหล็กโครง
♦ สามารถใช้ร่วมได้กับ pvc waterstop ขนาด 5 มิลลิเมตร ทุกความกว้าง

Description

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

CLIP TIE for Waterstop 

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

 

        ในกรณีที่ไม่สามารถวางแผ่น PVC Waterstop ลงบนเหล็กได้ สามารถใช้ คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป (CLIP TIE for Waterstop) เพื่อให้การติดตั้ง วอเตอร์สต๊อป (Waterstop) เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

        คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป (CLIP TIE for Waterstop) ใช้ติดเข้ากับปลายของ วอเตอร์สต๊อป เพื่อการแขวน หรือ ยึดติดกับเหล็กโครง สามารถใช้ได้กับ pvc waterstop ขนาด 5 มิลลิเมตร ทุกความกว้าง

ข้อแนะนำ ใส่คลิปทุกๆระยะ 50 เซนติเมตร

 

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

 

คลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อปคลิปสำหรับติดตั้งวอเตอร์สต๊อป